Beata Brodowicz – Szymanek

beata-bs.jpg (44 KB)

Beata Brodowicz – Szymanek


Pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie. Za swoją pracę dydaktyczną i wychowawczą otrzymała nagrody Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Częstochowy) i Ministra Edukacji Narodowej. Debiutowała w wyborze wierszy „Czarno – białe rysunki” pod redakcją Iwony Smolki i Piotra Matywieckiego. Jej utwory były prezentowane w Polskim Radiu ,„Poetyckiej Częstochowie przełomu wieków”, „Variach Częstochowskich” oraz „Almanachu Częstochowy 2006”. Twórczość poetki można spotkać w lokalnych czasopismach a także zostały kilkakrotnie wyróżniane w konkursach poetyckich Od kilku lat jest członkiem jury Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „ Pamięci Haliny Poświatowskiej” organizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M.Skłodowskiej-Curie w Częstochowie i Muzeum Częstochowskie pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowy.
Do Artystycznego Przedszkola Olka Klepacza zawitała z wierszami napisanymi dla swojego syna.