Zajęcia dodatkowe

Zajęcia podstawowe i dodatkowe zawarte
w cenie czesnegoW ArtOK proponujemy dzieciom formy aktywności dające możliwości odkrywania i rozwijania zainteresowań, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności a w konsekwencji rozwijania swoich pasji. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem inspirujących form i metod pracy przez wykwalifikowanych instruktorów – pasjonatów. Przy tak bogatej ofercie zajęć dodatkowych w naszym przedszkolu nie ma czasu na nudę!

Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego


Ciekawość świata dzieci, wynikająca z ich rozwoju, można w naturalny sposób wykorzystać do nauki języka obcego. Znajomość języka obcego jest niezbędna do funkcjonowania we współczesnym świecie. Faktem jest, że dzieciaki w wieku przedszkolnym uczą się najszybciej i najłatwiej. Wychodząc naprzeciw naturalnym potrzebom dziecka, naszym przedszkolakom proponujemy zajęcia z języka angielskiego codziennie !!!

English with Sammy – zajęcia
z języka angielskiego


Zajęcia oparte na pakiecie wydawnictwa Pearson „My Little Island”. Dzieci przenoszą się na bajkową wyspę gdzie poznają wielu bohaterów oraz uroczą wiewiórkę o imieniu Sammy.

Najważniejszym celem zajęć językowych na etapie tym etapie jest rozbudzenie w dzieciach ciekawości i pozytywnego nastawienia do innych kultur oraz do nauki języka angielskiego. Poprzez zabawę, dzieci poznają nazwy przedmiotów z ich najbliższego otoczenia i codzienne zwroty, uczą się poprawnej wymowy i akcentu. Najwięcej czasu poświęcamy rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu, poprzez wykorzystywanie piosenek, rymowanek, historyjek obrazkowych i pacynek oraz gier planszowych, karcianych. Dzieci poznają zabawy ruchowe swoich angielskich rówieśników . W trakcie zajęć nauczyciel posługuje się głównie językiem angielskim , by oswoić dzieci z „melodią” języka.

Dzięki stosowaniu zróżnicowanych metod pracy i pomocy dydaktycznych dzieci się nie nudzą i z radością uczestniczą w zajęciach.

High-tech English – interaktywny angielski


To zajęcia z wykorzystaniem najnowszych technologii dostępnych w naszym przedszkolu. Dają dzieciom możliwość nie tylko atrakcyjnej formy nauki języka ale i oswajanie nowoczesnej technologii. Do dyspozycji dzieci oddajemy: tablicę multimedialną –gry językowe rozwijające spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia oraz koncentrację. Zabawa z tablicą rozwija percepcję wzrokowo – słuchową i pozwala dziecku uzyskać natychmiastową ocenę co zwiększa jego pewność siebie i motywację. Tablica służy również do korzystania z materiałów wideo - prezentacji nowego materiału. magiczny dywan – zaspokaja dziecięcą potrzebę bycia w ruchu, dzięki czemu ułatwia zapamiętywanie kinestetykom. Ruch połączony z dźwiękiem i obrazem (integracja sensoryczna) zwiększa zdolność uczenia się poprzez angażowanie wielu zmysłów. Na zajęciach korzystamy ze specjalnego pakietu zawierającego zabawy z językiem angielskim. iPad – dzięki zastosowaniu ogólnodostępnych aplikacji i gier do nauki języka angielskiego powtarzamy słownictwo i rozwijamy zdolności manualne. Różnorodność pomocy dydaktycznych zwiększa atrakcyjność zajęć co skutkuje zaangażowaniem naszych maluszków.

Zajęcia z wykwalifikowanymi instruktorami i trenerami

Zajęcia z wykwalifikowanymi instruktorami i trenerami

Zajęcia rytmiczno - taneczne

Celem zajęć jest kształcenie estetyki ruchów, orientacji w przestrzeni oraz wyrabianie umiejętności świadomego podporządkowania ruchu muzyce, co sprzyja harmonijnemu rozwojowi fizycznemu przedszkolaków. Dzieci opanowują proste elementy ruchowe wykorzystywane przy nauce tańców, w układach przestrzennych i innych zadaniach ruchowych. Dzieci poznają tańce narodowe, nowoczesne i ludowe. Zajęcia prowadzone są z akompaniamentem instrumentu, bądź z przygotowanym podkładem muzycznym. Przy ćwiczeniach ruchowych muzyka kieruje działaniem dzieci.Ważnym elementem jest kreatywne słuchanie muzyki, improwizują ruchowe do różnych gatunków muzyki. Zajęcia doskonale kształcą umiejętność koordynacji ruchu, współpracy w grupie i indywidualnej ekspresji ruchowej. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego muzyka-nauczyciela rytmiki z wieloletnim doświadczeniem.

Nauka śpiewu

Celem zajęć jest kształcenie słuchu, poczucia rytmu oraz rozwijanie i doskonalenie warsztatu wokalnego, które realizowane są przede wszystkim poprzez naukę piosenek, ćwiczenia emisji głosu, dykcji, ćwiczenia oddechowe i grę na instrumentach perkusyjnych. Ponadto nauka piosenek wzbogaca słownictwo i wiedzę dzieci. Dzieci uczą się odróżniać tempo (szybko - wolno), dynamikę (głośno - cicho), rejestry w muzyce (wysoko - nisko), oraz prawidłowo określać kierunek linii melodycznej (np. z góry na dół). Uczą się również określać nastrój słyszanej muzyki starają się odtworzyć go ruchem lub rysunkiem. Tworzą proste melodie i rytmy do podanych tekstów. Improwizują na dowolny temat.
Piosenki wykonywane są zespołowo, indywidualnie i w małych grupach z wykorzystaniem instrumentów, rekwizytów. Aktywne słuchanie muzyki pobudza zainteresowanie różnymi gatunkami śpiewu ( śpiew operowy, jazzowy itp.) Dzieci poznają znaki muzyczne (np. nuta, pięciolinia, klucz wiolinowy) oraz określenia muzyczne (np. glissando, mormorando, forte, piano). Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego nauczyciela-muzyka.

Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem nowatorskiej metody Tuputan

TUPUTAN, to nowatorska metoda której zasadniczym celem jest precyzyjna nauka tańca oraz możliwość prowadzenia różnorodnych zabaw ruchowych. Ćwiczenia prowadzone na dywanie mogą obejmować dowolne obszary edukacyjne, doskonalące wiadomości zarówno z dziedzin humanistycznych jak i typowo ścisłych, przedszkolaki rozpoznają i nazywają figury geometryczne, przeliczają, rozróżniają i utrwalają podstawowe kolory. Najważniejszym elementem ćwiczeń na TUPU TANIE jest oczywiście ruch, taniec i śpiew. zarówno indywidualny jak i grupowy. Dzieci uczą się reagować ruchem na zmiany charakteru muzyki a także trudnej umiejętności łączenia śpiewu z ruchem. Dzięki szerokiemu spektrum możliwości tej metody zajęcia z dywanem są jednymi z ulubionych w naszym przedszkolu! Zestaw (specjalny dywan edukacyjny o wymiarach 4x4) pozwala na zastosowanie w praktyce najnowszych zdobyczy neurodydaktyki (nauka poprzez ruch i doświadczenie) w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Sensoplastyka

Sensoplastyka to nowatorska metoda pracy, która cieszy się dużą popularnością zarówno wśród dzieci jak i nauczycieli naszego przedszkola. Sensoplastyka angażuje wszystkie zmysły: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak , prze co zapewnia optymalny rozwój całego organizmu.


Podczas zabaw dziecko odpowiednio stymuluje receptory co wpływa na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym dziecku „łatwiej” się myśli, umysł przedszkolaka jest bardziej elastyczny a w efekcie sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy małego dziecka. Metoda opierta na ekologicznych i biodegradowalnych materiałach plastycznych, które można przygotować z łatwo dostępnych artykułów spożywczych. Dzięki temu mamy pewność, że nasze materiały są w pełni bezpieczne dla dzieci. Warsztaty teatralne – Bajeczne królestwo


Teatr, świat wyobraźni i fantazji jest niezbędny w procesie dydaktyczno wychowawczym, ponieważ umożliwia dziecku obcowanie z szeroko rozumianą sztuką teatralną, kształtowanie systemu wartości moralnych, rozwój umiejętności logicznego myślenia, nabywanie różnorodnych doświadczeń w pełnieniu ról, kontakt z piękną polszczyzną i wartościową literaturą. Zabawy w teatr wzmacniają pozytywny obraz samego siebie, dają szansę rozładowania emocji, nabycie umiejętności posługiwania się głosem oraz rozwijanie ekspresji słownej i ruchowej dziecka. W naszym Przedszkolu w magiczny świat fantazji wprowadza dzieci zawodowy aktor filmowy i teatralny. Podczas cyklicznych warsztatów przedszkolaki zmieniają rzeczy codzienne w teatralne rekwizyty, a salę przedszkolną w bajkowe królestwo lub w dżunglę pełną dzikich zwierząt.

Zajęcia interaktywne

Zajęcia z tablicą
interaktywną

W naszym przedszkolu korzystamy z najnowszych technologii multimedialnych. W procesie edukacyjnym wielkie możliwości daje tablica interaktywna – zarówno w czasie godzin objętych realizacją podstawy programowej i w godzinach popołudniowych. Dzięki różnorodnym programom komputerowym dzieciaki zdobywają i doskonalą swoje kompetencje. Korzystają z interesujących form relaksu i zabawy czas podczas gier i zabaw edukacyjnych .
Tablica interaktywna w bardzo szerokim zakresie wspiera działania nauczyciela w aspektach wychowawczych i terapeutycznych. Jest jednym z najskuteczniejszych środków utrzymania koncentracji przez dłuższy czas, co bezpośrednio wpływa na wzrost efektów uczenia się i nauczania. Tablica daję szerokie możliwości wykorzystywania na różnego rodzaju zajęciach w każdej grupie wiekowej.

Zajęcia na tabletach


Nowoczesne technologie są codziennym elementem naszej pracy. Są narzędziem służącym kreatywności nauczycieli , ponieważ konstruują gry i quizy w zależności od omawianej tematyki. Wpływa to bezpośrednio efektywność zajęć, ponieważ wzrasta aktywność i zaangażowanie dzieci,przez co szybciej zdobywają określone kompetencje i wiadomości. Dzięki różnorodnym aplikacjom edukacyjnym dzieci i nauczyciele tworzą interesujące interaktywne zajęcia.

Gry i zabawy z Magicznym dywanem
- projektor Funronic

Funtronic to zintegrowany z projektorem i komputerem system czujników ruchu, zawierający pakiety gier edukacyjnych przeznaczonych do zabaw i zajęć dydaktycznych. Obraz emitowany z projektora wyświetlany jest bezpośrednio na podłodze naszej sali widowiskowo-sportowej. Interakcja/zabawa z „dywanem” odbywa się intuicyjnie, komputer wykrywa ruch poruszającego się po wyświetlanym obrazie dziecka i reagując na jego gesty, umożliwia kontakt sensoryczny z uwzględnieniem dotyku! „Dywan” pomaga w kompleksowym wieloformatowym rozwoju dziecka, umożliwia prowadzenie zajęć kompensacyjnych poprzez ćwiczenia fizyczne, intelektualne i interaktywną rozrywkę. Wykorzystujemy go również w zabawch logopedycznych oraz do nauki języka angielskiego. To rewolucja i przełom w edukacji szkolno-przedszkolnej, tym większa radość że możemy z niego korzystać na co dzień! Multimedialny „Dywan" jest nowoczesnym i nowatorskim narzędziem pracy, służy naszym dzieciom w procesie edukacyjno-wychowawczym oraz do relaksu i wyciszenia.

Zajęcia sportowe z trenerami klubu sportowego SKRA

Zajęcia sportowe z trenerami klubu sportowego SKRA

Zajęcia sportowe z profesjonalnymi trenerami to sposób na atrakcyjne zajęcia spotrowe, podejmowanie wysiłku fizycznego. Dzieciaki kształtują sprawność ogólną, poznają reguły współpracy, współzawodnictwa, poznają podstawowe zasady piłki nożnej. Profesjonalni trenerzy prowadzą atrakcyjne zajęcia, które uczą dyscypliny oraz pokonywania własnych słabości. Celem zajęć jest rozbudzenie pasji do ruchu oraz systematycznej aktywności fizycznej.

Autorskie przedsięwzięcia edukacyjne

Artystyczny profil naszego przedszkola zainspirował nas do stworzenia autorskich przedsięwzięć edukacyjno wychowawczych dla naszych przedszkolaków.

Gry i zabawy matematyczne

Edukacja matematyczna jest elementem niezbędnym w rozwoju intelektualnym każdego człowieka. Zaczynamy się jej uczyć niemal równocześnie z nauką mowy. Projekt edukacyjny „Matematyczne zabawy edukacyjne” stanowi zbiór edukacyjnych gier i zabaw matematycznych przeznaczonych dla różnych grup wiekowych, od 3-latków, po 4-latki, 5-latki, aż do 6-latków zgodny z kręgami wyodrębnionymi przez prof. E. Gruszczyk-Kolczyńską. Jest adresowany do opiekunów grup, którym z pewnością podsunie wiele nowych pomysłów na przeprowadzenie zajęć z zakresu edukacji matematycznej, atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu w przedszkolu, ale także do samych dzieci, którym pomoże wybrać odpowiednią do chwili, miejsca i upodobań zabawę, kiedy w grupie padnie pytanie „W co się pobawimy?”. Stanowi on wprowadzenie w świat matematyki – królowej nauk.

Zaczytani

Zaczytani to zajęcia mające na celu promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci. Poprzez różnorodne aktywności takie jak np. słuchanie utworów literackich, dyskusje, działania plastyczne, lekcje biblioteczne i teatralne, filmy, spotkania z pisarzami, spektakle i wiele innych, dzieci poznają świat książki, która od najmłodszych lat staje się ich przyjacielem. Służy to ich harmonijnemu rozwojowi. Dzięki temu dziecko rozwija swoje myślenie, wzbogaca słownictwo, poprawia swoją koncentrację, staje się bardziej kreatywne, rozwija swoją wyobraźnię, poszerza wiedzę o świecie i sprawniej w nim funkcjonuje.

Zajęcia zawierają także propozycje różnorodnych akcji związanych z czytaniem jak, np.” Tydzień Głośnego Czytania”, czy „Zaczytany Miś”, do udziału w których zapraszani są rodzice przedszkolaków. Projekt „Zaczytani” pokazuje rodzicom, że każda okazja jest dobra, by sięgnąć po książkę wspólnie z dzieckiem, co buduje solidne więzi rodzinne. Można robić to każdego dnia podczas zwykłych czynności, a także świętować szczególne dni jak np. Dzień Bibliotekarza, Święto Niepodległości, Dzień Języka Ojczystego lub urodziny ulubionego pisarza jak Dorota Gellner, Julian Tuwim czy Hans Christian Andersen.

Podróże z pędzlem

Głównym celem zajęć jest umożliwienie dzieciom wyrażenie siebie w działaniu plastycznym. Wprowadzenie dziecka w kolorowy świat sztuki wizualnej. Poprzez zastosowanie różnorodnych metod, form i technik plastycznych dziecko poznaje otaczający świat wszystkimi zmysłami, pobudza wyobraźnię, rozwija umiejętność plastycznego przedstawiania przedmiotów, zjawisk, oraz własnych pomysłów. Modelowanie w różnych masach, rzeźbienie w glinie, origami, papieroplastyka rozwijają sprawność manualną, rozładowują dziecięce emocje, umożliwiają twórczą aktywność. Działalność plastyczna wszechstronnie rozwija osobowość dziecka, przygotowują go do czynnego udziału w życiu kulturalnym. Literatura, muzyka, przyroda, także spotkania z artystami inspirują nasze przedszkolaki do spontanicznej twórczości.

Majsterklepka


Zajęcia dostarczają radości tworzenia „coś z niczego”. Materiał wtórny - tektura, puszki, kapsle, sznurki pozwalają na konstruowanie i budowanie. Te zajęcia to okazja do nauki planowania i organizowania pracy, ale przede wszystkim zachowań proekologicznych – segregowania odpadów, recyklingu różnorodnych materiałów.

Kuchcikowo


„Kuchcikowo” wprowadza dzieci w sztukę kulinarną. Podczas zajęć poznajemy zasady zdrowego odżywiania, samodzielnie przygotowujemy potrawy, poznajemy zasady savoir-vivre, kuchnie świata, nowe smaki i aromaty. Prowadzimy dla dzieci warsztaty kulinarne z profesjonalnymi dietetykami, rodzicami. Dzieci poznają wartość produktów żywnościowych najbardziej dla nich odpowiednich.

Eksperymenty - „Profesor Lupa na tropie niezwykłych odkryć ”Świat ma tyle tajemnic a systematyczne ,,wyprawy naukowe ” inspirują dzieci i dostarczają wiedzy o otoczeniu. Różnorodne rośliny, pająki, mrówki, kamyki itp. - doskonałe obiekty wnikliwej obserwacji z lupą czy mikroskopem. Eksperymenty, poznawanie ekosystemów, przyrody ożywionej i nieożywionej sprzyjają zdobywaniu wiedzy przyrodniczej.

Przedszkolak na tropie historii

Przedsięwzięcie Edukacyjne „ Przedszkolak na tropie historii”


daje możliwość przybliżenia dzieciom historii i dorobku kulturalnego naszego narodu. Poznanie przez nich najbliższego otoczenia przedszkola poprze zabytki architektury, pomniki sławnych Polaków, pomniki przyrody w taki sposób, aby w przyszłości nasi wychowankowie byli świadomymi Polakami oraz Europejczykami. Dziecko poznając swoje najbliższe otoczenie: dom, przedszkole, dzielnice pobudza w naturalny sposób swoją ciekawość i chęć poznania historii. Mając takie podstawy wiedzy na późniejszych etapach edukacji dziecko jest gotowe poszerzać ją o większe kręgi jak: Kraj, Europa, Świat.

Zabawy ruchowe - „Fikołkowo"

Aktywność ruchowa jest charakterystyczną formą działalności dzieci w wieku przedszkolnym. Fikołkowo to zajęcia ruchowe tak zestawiony aby odpowiadały potrzebom, zainteresowaniom i rozwijały ogólną sprawność fizyczną. Zajęcia te wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie oraz dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Zabawy ruchowe są przygotowaniem dziecka do społecznego współdziałania w grupie, kształtują prawidłowe nawyki, dyscyplinę. Promujemy ruch na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe z rodzicami, rodzeństwem i rówieśnikami.

Zajęcia dodatkowo płatne do wyboru


Zajęcia dodatkowe to sposób na rozbudzanie zainteresowań, rozwój inteligencji, wspomaganie rozwoju umiejętności twórczego myślenia oraz kreatywności dziecięcej, to również sposób na atrakcyjne spędzanie czasu przez nasze dzieci. Zajęcia tego rodzaju to przede wszystkim zabawa, poszukiwanie i utrwalanie pasji, zainteresowań, rozbudzanie i rozwijanie własnych predyspozycji.

Nasze dzieci mają do wyboru następujące zajęcia:

  • Planeta programowania,
  • szachy,
  • nauka pływania – zajęcia na basenie,
  • terapia logopedyczna.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE


Głównym celem terapii logopedycznej jest wczesna diagnoza zaburzeń i wad wymowy ich niwelowanie , korekta oraz profilaktyka.
Ponadto wspomaganie kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej i szeroko pojętym funkcjonowaniu społecznym.
Okres przedszkolny to czas kiedy terapia jest najbardziej efektywna.
W naszym przedszkolu terapia logopedyczna odbywa się w specjalnie wyposażonym gabinecie.
Prowadzone jest przez doświadczonego dyplomowanego logopedę, raz lub dwa razy w tygodniu, w kameralnych grupach (2-3 osoby) w nietuzinkowy sposób uwzględniający indywidualną diagnozę i predyspozycje dzieci. Doskonały kontakt z dziećmi, wiedza i doświadczenie oraz wykorzystywanie nowoczesnych i tradycyjnych pomocy dydaktycznych wzbogaconych o elementy Logorytmiki oraz programy multimedialne to gwarancja sukcesu naszej Pani terapeutki.

PROGRAMOWANIE

Zajęcia „przenoszą” dzieci na "Planetę Programowania". Pokazują, że tablety, laptopy to nie tylko narzędzia gier i zabaw. W trakcie kreatywnych zajęć dzieci rozwiązują matematyczno-logiczne zagadki, uczą się podstaw programowania poprzez zajęcia ruchowe, plastyczne, gry planszowe. Dzieci wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce podczas zabawy z robotem i aplikacjami na tabletach. Zajęcia z programowania to nie tylko czas spędzony przed ekranem. Połowa czasu naszych warsztatów to czas poświecony aktywności ruchowej, nauki pracy w grupie, wspólnego rozwiązywania zagadek i świetna zabawa!

ZAJĘCIA SZACHOWE

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka - kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego, krytycznego i logicznego myślenia, znacząco rozwija wyobraźnię przestrzenną. Podczas każdej rozegranej szachowej partii dzieci rozwijają zmysł obserwacji, strategicznego myślenia i dyscyplinę. Gra wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności.Szachy wpływają pozytywnienie na osobowość, cechy charakteru, pewność siebie, umiejętność akceptacji porażek, zdolność działania pod presją czasu, czy tak ważna w wieku przedszkolnym - systematyczność. Szachy uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje. Młody szachista staje się bardziej cierpliwy, wytrwały i uczy się panować nad sobą. Szachy uczą pokory - nie wszystkie podejmowane na szachownicy decyzje są słuszne. Dzięki obiektywizmowi oceny wzrasta szacunek do przeciwnika i samego siebie a w życiu znajduje zastosowanie zasada „fair play".Wykształcone w ten sposób cechy umysłu i osobowości widoczne są już we wczesnej edukacji dziecka. Objawia się to umiejętnością koncentracji i łatwością zapamiętywania szczegółów czy skutecznością prawidłowego planowania, a w efekcie rozwiązaniem problemu. Podczas gry dzieci rozwijają zdolności matematyczne, umiejętność logicznego myślenia i czytania ze zrozumieniem. Tak więc, szachy to nie tylko wyrafinowana rozrywka intelektualna, także ogromna inwestycja w umysły naszych dzieci!