Przedszkole na szóstkę

Edukacja to nasza pasja - Przedszkole na szóstkę!


Dokładnie w piąte urodziny naszego Przedszkola przeprowadzono planową zewnętrzną ewaluację problemową. Nadzór pedagogiczny sprawowany nad naszym Przedszkolem przez Śląskie Kuratorium Oświaty - Delegatura w Częstochowie, określił w jakim stopniu spełniamy wymagania polityki oświatowej. Wizytatorzy z Kuratorium ocenili w każdym z trzech badanych obszarów Artystyczne Przedszkole Olka Klepacza na najwyższą z możliwych ocen - „ A” - jesteśmy na SZÓSTKĘ!


Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni z faktu, że nasza praca, a także osiągnięcia i sukcesy zostały ocenione jako wartościowe, nowatorskie i wnoszące wiele cennych umiejętności w rozwój naszych przedszkolaków, przy zachowaniu ich indywidualności.


Wynik ewaluacji traktujemy jako wielkie wyróżnienie a jednocześnie ogromną motywację do dalszej pracy! Nasz sukces, to wiedza połączona z pasją co znalazło odbicie w najwyższej ocenie. Jesteśmy dumni pracując w Przedszkolu na SZÓSTKĘ!


Jako placówka na SZÓSTKĘ za główny cel stawiamy sobie kompleksowe przygotowanie naszych dzieci do podjęcia nauki w szkole w takim stopniu, by nasi absolwenci mieli maksymalne szanse odnoszenia sukcesów na kolejnych etapach edukacji. W naszej pracy nie ograniczamy się wyłącznie do realizacji podstawy programowej (czytanie, pisanie, kompetencje matematyczne, itd.).


Nasza pasja i kreatywność prowadzi dzieci na „oceany” wiedzy i przygody. Przez codzienne zabawy dbamy o doskonalenie języka angielskiego. Uczymy logicznego, strategicznego myślenia oraz planowania i programowania. Na wszystkich zajęciach rozwijamy umiejętności radzenia sobie z emocjami, oswajamy z porażkami i sukcesami. Wspomagamy dzieci we wszystkich sferach rozwoju w zależności od potrzeb

Niezmiernie ważnym aspektem naszej pracy obok rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego jest stymulacja wrażliwości artystycznej naszych dzieciaków. Obcowanie ze sztuką i tworzenie własnych dzieł, to dzień powszedni w naszym przedszkolu. Naszym celem jest stworzenie „świata” w którym „mały” człowiek z całym bagażem „wielkich” problemów znajdzie miejsce dla swojej dziecięcej wrażliwości!