Rekrutacja

Szanowni Państwo rekrutacja w naszym przedszkolu trwa cały rok. Istnieje możliwość zapisania dziecka do wybranej grupy wiekowej pod warunkiem dostępności miejsca.

 • Gwarancją rezerwacji miejsca jest podpisanie umowy oraz dokonanie opłaty wpisowej.
 • Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki. Podczas wizyty mogą Państwo obejrzeć nasze sale, poznać nauczycieli oraz porozmawiać z dyrekcją na temat naszej oferty. Przedszkole można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Formularz zgłoszeniowy

DANE DZIECKA

DANE RODZICÓW

Opłaty


Miesięczne czesne w naszym przedszkolu jest opłata stałą. Opłata za żywienie obejmuje pięć posiłków dziennie:

 • śniadanie
 • II śniadanie
 • obiad (zupa i II danie)
 • podwieczorek
 • popołudniowe kanapki dla dzieci zostających do godz. 18.00
 • napoje do posiłków (bez ograniczeń).

W przypadku nieobecności dziecka, po uprzednim zgłoszeniu, Przedszkole zwraca stawkę żywieniową.

Zgłoszenia dokonujemy mailowo (kontakt@artok.pl )  do godziny 18.00


Opłaty za Przedszkole z tytułu czesnego i żywienia dokonywane są przez rodziców w terminie do 5 każdego miesiąca, na konto przedszkola.

MBank 92114020170000420211376706 

W ramach czesnego
przedszkole zapewnia:

 • codzienne zajęcia dydaktyczne, uwzględniające realizację podstawy programowej MEN,
 • codzienną naukę języka angielskiego,
 • zajęcia rozszerzone o autorskie przedsięwzięcia edukacyjno-wychowawcze,
 • zajęcia rytmiczno - taneczne,
 • naukę śpiewu,
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia sportowe z trenerami klubu sportowego SKRA,
 • zajęcia z tablicą multimedialną,
 • interaktywne zajęcia na tabletach,
 • gry i zabawy z wykorzystaniem magicznego dywanu - projektora Funtronic
 • zajęcia ruchowe z wykorzystaniem nowatorskiej metody Tupu Tam.
 • warsztaty plastyczne
 • warsztaty kulinarne
 • warsztaty „majsterkowania”
 • zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe, inspirujące zabawy badawcze i eksperymenty 

Naszym przedszkolakom proponujemy:
 

 • Zabawy metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn
 • Gry i zabawy z wykorzystaniem metody globalnego czytania Glenna Domana
 • Dziecięcą matematykę metodą Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej
 • Elementy pedagogiki Marii Montessori
 • Klanza pedagogikę zabawy
 • Bajkoterapię
 • Muzykotrapię
 • W ramach odpoczynku poobiedniego słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz klasycznej
 • przesiewowe badania logopedyczne 
 • zajęcia profilaktyczne z logopedą
 • Bajkownie na dywanie
 • Codzienny pobyt na świeżym powietrzu, spacery, zabawy na placu zabaw
 • Do naszej placówki cyklicznie zapraszamy artystów, aktorów, malarzy, piosenkarzy, ludzi tv, na autorskie spotkania z dziećmi dzięki którym mogą bezpośrednio obcować ze sztuką i kulturą. 

Nasze przedszkole
współpracuje z:
 

 • OKF
 • Etno Jura - pracownia artystyczna
 • Multicentrum „Zodiak” itd.
 • klub sportowy „SKRA”
 • klub Politechnik
 • Miejski Ośrodek Kultury
 • Regionalny Ośrodek Kultury
 • Akademia Jana Długosza
 • Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • Biblioteka Pedagogiczna
 • Filharmonia
 • Kraina Muzyki
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • stała współpraca z agencjami artystycznymi w zakresie widowisk teatralnych, okazjonalnych warsztatów plastycznych, spotkań muzycznych.