Przedszkole marzeń

Stworzyliśmy miejsce, w którym sztuka dociera do
każdego malucha rozpalając w nim ambicje bycia wyjątkowym, silnym i konsekwentnym w realizacji najbardziej szalonych i prekursorskich idei.

Olek Klepacz

Artystyczne Przedszkole Olka Klepacza stawia sobie za cel Holistyczny Rozwój Dziecka. Wyposażenie go w umiejętności i kompetencje niezbędne do podjęcia dalszej nauki, pełnego empatii i akceptacji dla słabszych czy niepełnosprawnych. Realizujemy Podstawę programową M.E.N. nowatorskimi i aktywnymi metodami pracy. Stawiamy na wychowanie świadomych ludzi, potrafiących rozwiązywać problemy, optymistów szanujących normy społeczne, dążących do sukcesu-spełnienia (nie za wszelką cenę), radzących sobie z niepowodzeniami.

Naszym celem jest wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych, rozbudzanie umiejętności "wypowiadania" się poprzez muzykę,małe formy teatralne,sztuki plastyczne. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, wrażliwości muzycznej poprzez kontakt z różnymi gatunkami muzyki, kształtowanie postaw moralnych poprzez kontakt ze sztuką i literaturą, wyrobienie nawyków zdrowego żywienia, kultury spożywania posiłków, poznawanie potraw regionalnych, kuchni świata, a w końcu rozwijanie sprawności fizycznej „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Realizacji tych celów służą autorskie przedsięwzięcia edukacyjno wychowawcze!

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nasi nauczyciele są b.dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie, są kreatywni, kochają dzieci i pracują z pasją stale doskonaląc swoje umiejętności. Przedszkole serwuje tylko dobrą muzykę różnych gatunków (klasyka,jazz,dziecięca,..itp.). Muzyka towarzyszy nam niemal na każdym kroku ,podczas zabawy, relaksu. Na zajęciach umuzykalniających zachęcamy dzieci do śpiewania, kształtujemy poczucie rytmu, koordynacji ruchowej, "otoczeni" muzyką klasyczną, filmową ,tańcami narodowymi i rozrywkowymi. Nasze przedszkolaki biorą udział w audycjach, koncertach i konkursach muzycznych. Nagrywamy płyty i "klipy" z udziałem naszych dzieci i rodziców, co z pewnością stanowi wspaniałą pamiątkę.


  • Oferujemy pakiety zajęć dodatkowych stymulujących aktywność i kreatywność dzieci, prowadzą je profesjonaliści o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu pedagogicznym. Rozpoznajemy potrzeby rozwojowe dzieci, dzięki czemu mają one możliwość samorealizacji, aktywnego odkrywania  są naszymi partnerami w procesie edukacyjno wychowawczym.
  • Przedszkole spełnia swoje funkcje statutowe w atmosferze akceptacji, zaufania i bezpieczeństwa. Kadra pedagogiczna tworzy zgrany zespół gotowy podejmować wyzwania. Jesteśmy otwarci na nowatorskie metody pracy, oraz projekty europejskie dające szanse rozwoju placówki i naszym nauczycielom.
  • Wszyscy pracownicy naszego przedszkola współpracują ze sobą dla dobra naszych dzieci, tworzą przyjazną pełną miłości rodzinną atmosferę, dzięki której nasze dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
  • Najważniejszymi partnerami przedszkola są nasi Rodzice, ściśle ze sobą współpracujemy  uwzględniając Wasze indywidualne potrzeby i oczekiwania ,wspieramy Was w trudnej sztuce wychowywania!
  • Przedszkole współpracuje ze specjalistami wspomagającymi rozwój dziecka: logopedą, psychologiem i pedagogami z poradni psychologiczno-pedagogicznej. W realizacji statutowych zadań współpracujemy z instytucjami kultury, bibliotekami, teatrem, filharmonią, muzeum także z policją, strażą...itd.
  • Dzięki naszej pasji, stworzyliśmy przyjazne dzieciom miejsce, wyposażone w estetyczne meble, zabawki i pomoce do zajęć dostosowane do wieku dzieci. Nasze Przedszkole posiada zaplecze najnowszych technologii multimedialnych. Systematycznie wzbogacamy place zabaw w bezpieczne urządzenia terenowe dostosowane do wieku naszych dzieci.

  • Nasze Przedszkole promuje wartości wychowania przedszkolnego, poprzez stałą obecność w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Dzięki udziałowi w wielu akcjach charytatywnych, ekologicznych i prozdrowotnych promujemy nasze przedszkole i nasz "styl" w lokalnym środowisku.
  • Od początku istnienia naszego Przedszkola angażujemy się w liczne projekty edukacyjno-wychowawcze. Jednym z nich jest międzynarodowy program Comenius do którego przystąpiliśmy jako koordynator naszego autorskiego projektu, wspólnie z Hiszpanią ,Rumunią i Turcją
  • Kolejnym flagowym przedsięwzięciem naszego Przedszkola, jest projekt Bajek Psychoedukacyjnych, którego współtwórcą i ambasadorem jest Olek Klepacz, a który realizujemy wespół z Fundacją Oswoić Los z Lublina. Projekt promując ideę inkluzji osób niepełnosprawnych oswaja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z  niepełnosprawnością. Audiobook, który powstał jako owoc idei, to Bajki czytane przez gwiazdy polskiej sceny, m.in. Marcina Prokopa, Szymona Majewskiego, Olgę Bończyk, Majkę Jeżowską, Muńka Staszczyka, Natalię Kukulską oraz Pierwszą Damę Rzeczypospolitej. Audiobook stanowi dopełnienie papierowej postaci książki. To pomoc dydaktyczna która skutecznie prowokuje rozmowy z najmłodszymi na temat niepełnosprawności, akceptacji i zrozumienia faktu że swiat jest pełen "kolorów". Jest to w Polsce przedsięwzięcie nowatorskie, przełamujące stereotypy i uprzedzenia,tym bardziej jesteśmy z niego dumni!
  • Do naszego Przedszkola zapraszamy artystów, aktorów, malarzy, piosenkarzy,dziennikarzy, ludzi tv, na autorskie spotkania z dzieciakami dzięki którym bez kompleksów w dorosłym życiu będą mogły "dotykać" kultury i sztuki przez duże S.