Przedszkole oknem na świat

„Zabawa, najlepszą szkołą życia dla dziecka.”

Antoni Kępiński

Wybór najlepszego przedszkola dla Waszego dziecka to z pewnością jeden z największych rodzicielskich dylematów. Rodzic mając świadomość że bawić można się praktycznie zawsze i wszędzie (w domu, na placach zabaw czy w popularnych "fabrykach" rozrywki) powinien mieć świadomość że najefektywniejsza jest zabawa w gronie rówieśników, jednak pod czujnym "okiem" doświadczonego nauczyciela - opiekuna. Właśnie takie możliwości stwarza dzieciom nasze Przedszkole.

Najważniejszym rodzajem aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa i działania na świeżym powietrzu. Czynność podejmowana przez nasze pociechy odruchowo i dla przyjemności. W trakcie zabawy i poprzez nią nasi podopieczni chętnie się uczą, ćwiczą nabyte umiejętności, nie mając świadomości zachodzącego procesu - uczenia się. Należy zrozumieć, że "dziecko nie bawi się dlatego że jest dzieckiem, ale dlatego żeby stać się dorosłym." (L.S. Wygotski)

Zabawa i aktywności na świeżym powietrzu mają ogromny wpływ na funkcjonowanie oraz na rozwój procesów poznawczych (postrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie, wyobraźnia) dziecka. Dzięki zabawie w sposób naturalny i przyjemny dziecko nabywa niezbędnych kompetencji do funkcjonowania w dalszym życiu. Zabawa pozwala nie tylko radośnie spędzać czas, ale realizować plany, prezentować swoją osobę; poznać i zrozumieć świat.

Nasz Przedszkolak powinien bawić się i cieszyć dzieciństwem,...my dorośli pozwólmy mu być dzieckiem, na dorosłość przyjdzie jeszcze czas:)

Co daje dziecku zabawa?

Co daje dziecku zabawa?

 • Ułatwia dziecku poznawanie swoich możliwości i zdolności bez "pełnej" odpowiedzialności,
 • Uczy odróżniać rzeczywostość od fikcji,
 • Wpływa na rozwój fizyczny
 • Pozwala poznać i zrozumieć świat, nabyć różnorodnych doświadczeń,
 • Pozwala uwolnić - wyzwolić energię (niestety często tłumioną przez środowisko),Drodzy Rodzice, żeby Wasze dziecko mogło prawidłowo się rozwijać i cieszyć zabawą w gronie rówieśników zasadnym jest uczęszczanie do Przedszkola. Każda placówka Przedszkolna ma do zrealizowania cele wychowawania przedszkolnego sformułowane w Podstawie Programowej i pełni funkcje: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną. Profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna czuwa nad prawidłowym rozwojem dziecka, jego indywidualnością, uznając podmiotowość za priorytet. Rodzice zawsze mogą zasięgnąć obiektywnej, fachowej porady dotyczącej rozwoju ich pociechy.


Nasi Nauczyciele dobrze znają swoich podopiecznych, przebywając z nimi kilka godzin dziennie - uważnie obserwują ich rozwój. Czasem jako pierwsi potrafią dostrzec i wzmocnić zdoności dziecka. Na tej samej zasadzie dostrzegają również deficyty w rozwoju dzieci, wtedy wspólnie z rodzicami starają się pomóc i rozwiązać problem w profesjonany sposób. Wszystkie zachowania zdobyte podczas pobytu w przedszkolu pozwolą dzieciom lepiej funkcjonować w życiu codziennym kształtujac ich życiową ścieżkę.Czas przedszkolny jest niezwykle ważny, znacząca część możliwości intelektualnych dziecka kształtuje się właśnie w jego pierwszych latach życia. Wiek przeszkolny jest najlepszym okresem na wyrównanie szans edukacyjnych. Nie zapominajmy również, że umiejętności wyniesione z przedszkola procentować będą nie tylko w szkole ale w dorosłym życiu! 

Co daje dzieciom pobyt w przedszkolu?


Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Pomoże dziecku w zdobyciu doświadczeń o jakie w domu naprawdę trudno!

 Uczęszczanie do przedszkola przynosi korzyści zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Dzieci nabierają nowych umiejętności, a rodzice mają czas na pracę zawodową, pasje, mają możliwość spotkań z innymi rodzicami (bezcenne). 

 

 • uczy samodzielności;
 • uczy zasad funkcjonowania w grupie;
 • uczy tolerancji i otwartości na otaczający je świat;
 • uczy nawiązywania nowych kontaktów społecznych;
 • zapewnia warunki do radosnej zabawy;
 • wyrabia sprawność m.in. manualną, ruchową.
 • stwarza możliwości do systematycznego zdobywania nowej wiedzy;
 • sprzyja odkrywaniu zdolności twórczych dzieci, rozwija talenty;
 • uczy określonych zasad, orientacji co dobre, a co złe;
 • rozwija emocje i uczy samokontroli;
 • przygotowuje do radzenia sobie z niepowodzeniami, wzmacnia samoocenę

Co przedszkole daje rodzicom?

Śmiało można powiedzieć, że wszystko zaczyna się od przedszkola - to miejsce radosnej, stymulowanej zabawy, gdzie dziecko poznaje drogę do świata, wiedzy i sukcesu. Miejsce, które często zwie się drugim domem. Nasi rodzice otrzymują kompleksowe wsparcie, niezbędne informacje związane z zagadnieniami rodzicielstwa i budowania więzi, korzystają z pomocy (psychologiczno-pedagogicznej) naszych specjalistów! Wielowymiarową funkcję przedszkola najtrafniej opisują słowa pisarza Roberta Fulghuma:

"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. (...) Tam się nauczyłem że: trzeba dzielić się wszystkim, postępować uczciwie, nie bić innych, sprzątać po sobie, nie brać nic co do mnie nie należy, powiedzieć "przepraszam" jeśli się kogoś uraziło, myć ręce przed jedzeniem.":)

 • profesjonalną opiekę nad dziećmi;
 • poznawanie dzieci z innej perspektywy (na tle grupy, rówieśników);
 • wymianę doświadczeń z innymi rodzicami;
 • informacje na temat praktycznych kwestii dotyczących wychowania.
 • porady z zakresu postępowania z dzieckiem; 
 • współdziała w wychowywaniu dzieci w otoczeniu odmiennym od rodzinnego; 
 • umożliwia rodzicom prezentowanie się dzieciom w zupełnie innych rolach niż ta na co dzień;
 • uświadamia talenty i predyspozycje dziecka.