Joanna Desperak

joanna-desperak.jpg (37 KB)

Joanna Desperak


Absolwentka Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, gdzie w roku 1997 obroniła dyplom artystyczny z wyróżnieniem w Pracowni Grafiki. Brała udział w wielu wystawach plastycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Zrealizowała również liczne wystawy indywidualne. Obecnie zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką oraz pracą pedagogiczną. Jest członkiem ZPAP. 
W 1994 i 2000 roku otrzymała Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy.