Piotr Jakub Mizga

piotr-jakub-migza.jpg (54 KB)

Piotr Jakub Mizga


Ukończył Akademie im.Jana Długosza na Wydziale Wychowania Artystycznego ( Obecnie Wydział Sztuk ), kierunek - malarstwo sztalugowe, malarstwo w architekturze i urbanistyce oraz Edukacje Artystyczną w zakresie Sztuk Plastycznych. Aktualnie pracuje jako asystent na Wydziale Sztuki Akademii im.Jana Długosza w Częstochowie. Dwukrotny stypendysta prezydenta miasta Częstochowa.
Uczestnik ponad 40 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.
Gościnnie spotyka się z naszymi przedszkolakami na warsztatach plastycznych.