Mierzymy CZAS

Żyrafki poznały przyrządy do mierzenia czasu ⏰🗓⏳ oraz zasady odczytywania godzin na zegarze. Odszukiwaliśmy w kalendarzach daty swoich urodzin 🎂. Utrwalaliśmy znajomość kolejnych dni tygodnia, miesięcy i pór roku. Poznaliśmy literkę "C" oraz cyfrę "0".