Żyrafki - Małymi Ekologami ♻️.

Dowiedzieliśmy się jak ważne dla naszego środowiska jest segregowanie odpadów i co to jest recykling. Wiemy jak oznaczone są ekologiczne produkty. Przetwarzaliśmy zużyte pudełka oraz butelki w EKO-cudaki, a z niepotrzebnych skrawków papieru zrobiliśmy papier czerpany.