Jesienna makieta - rodzinny konkurs plastyczny

Konkurs rodzinnY – „JESIENNA MAKIETA” , ktorego organizatorem jest Niepubliczne Artystyczne Przedszkol Olka Klepacza w Częstochowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie dzieci w wieku od 3-6 lat z przedszkoli na terenie miasta Częstochowy oraz gminy Mykanów. Prace konkursowe, mają na celu uwrażliwienie na piękno i poszanowanie otaczającej nas przyrody, wzmacnianie więzi rodzinnych a także zachęcenie do wspólnego wypoczynku na łonie natury. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zamieszczone są w poniżsyzm regulaminie. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału a wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Regulamin przedszkolnego, rodzinnego konkursu plastycznego pt. „JESIENNA MAKIETA”, organizowanego przez Artystyczne Przedszkole Olka Klepacza w Częstochowie

I. ORGANIZATOR

Niepubliczne Artystyczne Przedszkole Olka Klepacza, w Częstochowie, ul. Łódzka 4/6 (Nauczycielki mgr Katarzyna Szeląg, mgr Martyna Kubik)

II. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONKURSU ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe należy dostarczyć w dniach od 17.10.2019r. do 31.10.2019r. do siedziby naszego przedszkola w Częstochowie przy ulicy Łódzkiej 4/6 w godzinach 9:00 – 16:00. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia/zakończenia konkursu. O ewentualnej zmianie uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową.

III. CELE KONKURSU

1. Pogłębienie wiedzy na temat otaczającej nas przyrody 2. Zachęcenie do wspólnego odkrywania przyrody podczas rodzinnych spacerów 3. Dostrzeganie zmian w przyrodzie związanych z następującą porą roku - jesienią 4. Promocja piękna przyrody 5. Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu oraz wzmacniania więzi rodzinnych 6. Zachęcenie do wspólnego, twórczego myślenia 7. Wspieranie i rozwój zainteresowań plastycznych u dzieci oraz wyzwalanie w nich twórczego potencjału. 8. Twórcza wymiana doświadczeń artystycznych wśród dzieci i opiekunów 9. Stworzenie okazji do promowania przedszkola i placówek współuczestniczących w środowisku lokalnym.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy wszystkie chętne dzieci wraz z rodzinami w wieku od 3 do 6 lat z przedszkoli z terenu miasta Częstochowy oraz okolicznych gmin. 2. Konkurs odbędzie się z podziałem na dwie grupy wiekowe: - dzieci w wieku 3 – 4 lata - dzieci w wieku 5 – 6 lat 3. Temat pracy: „Jesienna makieta” 4. Forma pracy: PRZESTRZENNA. Formy płaskie nie podlegają ocenie jury. - Wszystkie prace konkursowe powinny być wykonane z materiałów przyrodniczych, np. szyszki, żołędzie, gałęzie. Do stworzenia podstawy można wykorzystać dowolny, sztywny materiał np: tektura, styropian itp. 3. Każda placówka może wystawić dowolną ilość prac konkursowych.
* Łódzka 4/6 * 42-202 Częstochowa * tel. 34 324 03 76 * kom. 601 567 346 * * e-mail: kontakt@artok.pl * www.artok.pl

4. Prace należy dostarczyć razem z dołączoną metryczką (zawierającą imię i nazwisko dziecka, informację o tym, co przedstawia praca, imię, nazwisko i nr tel. nauczyciela koordynującego oraz dane placówki)

V. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

1. Przedszkola zgłaszają swoich uczestników poprzez dostarczenie do Artystycznego Przedszkola Olka Klepacza w Częstochowie wytworów pracy dzieci ze swoich placówek wraz z dołączoną metryczką ( zawierającą imię i nazwisko dziecka, informację o tym, co przedstawia praca, imię, nazwisko i nr tel. nauczyciela koordynującego oraz dane placówki) w dniach 17.10.2019- 31.10.2019. 2. Uczestnictwo w konkursie poprzez zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją Zasad i Regulaminu Konkursu.

VI. KRYTERIA OCENY

- Ogólne wrażenia artystyczne - Dobór materiałów i ich atrakcyjność - Estetyka wykonania i wkład pracy - Zgodność wykonania z założeniami konkursu i jego tematyką - Pomysłowość i ciekawa interpretacja tematu

VII. NAGRODY

1. Oceny prac dokona niezależne jury powołane przez organizatorów konkursu. 2. W konkursie przyznawane będą nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia. 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku oraz na stronie internetowej przedszkola, a o terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.

VIII. UWAGI KOŃCOWE:

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji o laureatach konkursu na stronie internetowej przedszkola: www.artok.pl. oraz na Facebooku.  Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora.  Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.


Wszelkich informacji udzielają: Dyrektor Artystycznego Przedszkola Olka Klepacza 601-567-346 Koordynatorki konkursu – mgr Katarzyna Szeląg 530-534-548 mgr Martyna Kubik 790-535-705 ☺ ZAPRASZAMY ☺