Wrzesień w grupie Żabki

Miesiąc wrzesień upłynął Naszym najmłodszym przedszkolakom na adaptacji w nowym środowisku, poznawaniu zasad panujących w przedszkolu oraz wzajemnym budowaniu relacji z nowo poznanymi koleżankami i kolegami. Powitaliśmy nową porę roku, zgromadziliśmy dary jesieni, z których wykonaliśmy prace plastyczne oraz wprowadziliśmy  elementy zabaw sensorycznych.