Co powinienem wiedzieć o Polsce?

"Co powinienem wiedzieć o Polsce?" - to hasło przyświecało Liskom przez cały tydzień.
W ramach tego tematu dzieci:
- zapoznały się z polskimi legendami;
- poznały wybrane potrawy regionalne;
- zapoznały się z wyglądem wybranych strojów regionalnych;
- dowiedziały się, co to jest niepodległość ;
- poznały polskie symbole narodowe.
Przyrządziliśmy również tradycyjną, wielkopolską potrawę regionalną jaką jest gzik.